Waarom veiligheidscertificaten belangrijk zijn voor de veiligheid van werknemers

Het is geen geheim dat in de hedendaagse werkomgeving werknemers zich meer bewust moeten zijn van potentiële gevaren, samen met de kennis en vaardigheden om eventuele risico’s te beperken. De voorschriften van de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) zijn geen uniforme regels, maar normen voor veilige praktijken. Gelukkig zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar  Read more ➝

Risicobeoordeling Machinerichtlijn: Wat is het?

Risicobeoordeling is een methode die organisaties kunnen gebruiken om het risico te bepalen dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. De organisatie kan dan controles invoeren om het risico dat die gebeurtenis zich voordoet, te verkleinen of zelfs tot een punt te brengen waarop zij zich comfortabel voelt met het risico. Een risicobeoordeling machinerichtlijn (RCVD) is  Read more ➝

Het belang van PBM’s: waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nodig?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn essentieel voor elke baan waarbij men in contact komt met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Daartoe behoren chemicaliën, giftige stoffen, irriterende stoffen, besmettelijke ziekten, enzovoort. Zowel de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als de norm AS/NZS 4260 zijn gebaseerd op een hiërarchie van beheersingsmaatregelen om risico’s te beheersen. Zij erkennen dat PBM  Read more ➝

Wat is PBM en waarom het belangrijk is voor chemische veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn kledingstukken of kledingstukken die een werknemer kan dragen om het risico te verminderen dat hij in contact komt met chemicaliën, vloeistoffen, dampen, stof of andere potentiële gevaren op de werkplek. PBM’s zijn belangrijk voor de chemische veiligheid omdat ze, in combinatie met andere standaard industriële veiligheidspraktijken en standaard persoonlijke beschermingsmiddelen, werknemers  Read more ➝