8 Bouw veiligheid Tips voor Elke Bouwplaats

Bouwkundige veiligheidsmaatregelen zijn de geldende regels die moeten worden nageleefd tijdens bouw van gebouwen. Bouw veiligheid is van groot belang, want wanneer er ongelukken gebeuren op bouwplaatsen dan zijn de gevolgen vaak dodelijk. Er zijn echter maar weinig mensen die weten hoe ze veiliger kunnen bouwen. Hieronder vind je bouwveiligheid tips die elke bouwplaats kunnen  Read more ➝

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouwsector

De bouwsector is een sector met veel risico’s. Tijdens de bouw worden alle mogelijke materialen gebruikt: staal, hout, baksteen en plastic, om er maar een paar te noemen. Al deze materialen kunnen erg schadelijk zijn voor uw gezondheid en als het niet goed wordt gedaan, kan het zelfs dodelijk zijn. We hebben beschermingsmiddelen om dit  Read more ➝