De chemische veiligheid die iedereen moet wete

‍U denkt misschien dat u alles weet over chemische veiligheid. U hebt immers tientallen artikelen gelezen, tientallen vragen beantwoord op het intranet van uw bedrijf en drie video’s over het onderwerp bekeken. Maar veel van uw collega’s weten misschien niet zo veel als u denkt. Bovendien, met de groeiende hoeveelheid informatie waaraan we elke dag worden blootgesteld, is het gemakkelijk om veel te vergeten van wat we hebben gelezen en gehoord. Zelfs ervaren professionals kunnen fouten maken. Dus, hoe schokkend het ook mag lijken, er zijn nog steeds mensen die de veiligheid van chemische stoffen niet begrijpen. Daarom is dit artikel voor u bedoeld. Als u een werknemer bent die nog nooit van chemische veiligheid heeft gehoord, dan is dit artikel voor u.

Wat is chemische veiligheid?

Chemische veiligheid is het vermogen om veilig met chemicaliën om te gaan, ze te bereiden en te vervoeren. Chemicaliën worden gemaakt om een doel te dienen, zoals reinigen of beschermen. De sleutel tot het voorkomen van ongevallen en verwondingen is te begrijpen hoe de chemische stof het best kan worden gehanteerd, zodat deze doeltreffend kan worden gebruikt en letsel wordt voorkomen.

Waarom is chemische veiligheid belangrijk?

Chemische veiligheid is om vele redenen belangrijk. Er zijn veel voorbeelden van de gevaren van chemische veiligheid, maar één voorbeeld is de Bhopal-ramp. Deze ramp vond plaats in 1984 in India en was deels te wijten aan een gebrek aan kennis over chemische veiligheid. De chemische stof lekte uit een fabriek van Union Carbide en doodde meer dan 3.000 mensen. Deze gebeurtenis was verwoestend en heeft een enorme invloed gehad op het inzicht van de wereld in chemische veiligheid. Chemische veiligheid is ook belangrijk omdat het verwondingen voorkomt. Als er te veel chemicaliën met elkaar worden vermengd of als iemand een schadelijke chemische stof op zichzelf morst, kan hij gewond raken en medische hulp nodig hebben. Chemische veiligheid is belangrijk om iedereen op het werk veilig te houden, zodat niemand gewond raakt.

Waarom is chemische veiligheid zo verwarrend?

Chemische veiligheid kan om vele redenen verwarrend zijn. Een van de meest voorkomende redenen is de enorme hoeveelheid informatie die er is. Er zijn meer dan 100.000 chemische stoffen die in de industrie kunnen worden gebruikt, en zelfs nog meer die in industriële processen worden gebruikt. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) schat dat een op de vier Amerikaanse werknemers dagelijks aan gevaarlijke chemicaliën wordt blootgesteld. Naast dit grote aantal chemische stoffen is er ook een grote hoeveelheid informatie over deze stoffen. Misschien heb je iemand horen zeggen “de dosis maakt het vergif”, of “het enige slechte aan chloor is de geur”. Dit klinkt als een slag in de lucht, maar komt in feite voort uit een grote hoeveelheid onderzoek die moeilijk is samen te vatten omdat het zo complex is. De veiligheid van chemische stoffen kan ook verwarrend zijn omdat de wetten en voorschriften per land verschillen.

In de VS regelt het OSHA de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, zoals luchtverontreinigende stoffen, door bloed overgedragen ziekteverwekkers en giftige stoffen. Maar in Canada reguleert het Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) gevaren op de werkplek met de nadruk op preventie door middel van technische en administratieve controles en niet zozeer door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen en opleiding zoals het OSHA in de Verenigde Staten doet. Om de veiligheid van chemische stoffen te begrijpen, moet u een basiskennis hebben van de manier waarop chemische stoffen in uw lichaam en in uw omgeving werken. U moet ook begrijpen wat de oorzaken van deze blootstellingen zijn, zodat u weet hoe u ze kunt vermijden!

Leer de grondbeginselen van chemische veiligheid

De term “chemische veiligheid” heeft betrekking op de veiligheid van mensen tegen blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Het is een enorm gebied en er zijn veel verschillende aspecten die u zult moeten weten. Als u bijvoorbeeld met chloorgas werkt, zult u meer willen weten over de eigenschappen ervan, de beste manieren om ermee om te gaan en hoe u zich moet beschermen als u ermee werkt. Het kan moeilijk zijn om alle verschillende methodes bij te houden, dus laten we eens kijken naar wat basisinformatie over chemische veiligheid die u op weg kan helpen met dit belangrijke onderwerp. Het eerste wat u moet weten is wat chemische veiligheid eigenlijk is. We hebben het er hierboven al over gehad, maar samengevat komt het erop neer dat u veilig moet zijn voor gevaarlijke chemicaliën. Chemische veiligheid betekent ook begrijpen hoe chemische stoffen werken en weten welke risico’s ze kunnen opleveren.

Een cultuur van chemische veiligheid opbouwen

Om een verschil te maken, moet u een cultuur van chemische veiligheid opbouwen. De eerste stap is het identificeren van de meest voorkome nde fouten en uitvinden hoe deze te vermijden. In dit artikel wordt bijvoorbeeld ingegaan op het belang van etikettering en het lezen van MSDS-bladen. Deze twee eenvoudige maatregelen zullen u helpen beschermen tegen het onbedoeld gebruik van een gevaarlijke chemische stof. De volgende stap is het ontwikkelen van een plan dat alle werknemers in uw bedrijf omvat, niet alleen managers en veiligheidsdirecteuren. Door iedereen erbij te betrekken, kunt u succes boeken en een impuls geven aan de cultuurverandering. In dit artikel worden nog veel meer manieren behandeld waarop u chemische veiligheid op uw werkplek kunt bevorderen:

 1. Voer een audit uit van uw huidige beleid
 2. Train supervisors over dit beleid
 3. Bespreek regelmatig rapporten met uw leidinggevende
 4. Bied opleidingsmogelijkheden voor alle niveaus van werknemers
 5. Ontwikkel een noodplan als er gevaarlijke chemische stoffen op uw werkplek of in de buurt zijn
 6. een “Code Geel”-procedure opstellen voor noodgevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn; en
 7. Bundel uw krachten met andere bedrijven in uw omgeving om beste praktijken vast te stellen voor de omgang met gevaarlijke stoffen in de hele gemeenschap.

Samenvatting

Chemische veiligheid is belangrijk. Veiligheid gaat niet alleen over lichamelijk letsel; het gaat ook over emotioneel en geestelijk welzijn. Hoe meer u weet, hoe beter het voor u is. Als u een professional bent die meer wil weten over chemische veiligheid, dan is dit artikel iets voor u. Chemische veiligheid is om vele redenen belangrijk:

 1. Het kan ongevallen en verwondingen in de eerste plaats voorkomen door werknemers de juiste opleiding te geven om chemicaliën correct te gebruiken en te hanteren.
 2. Het kan werknemers helpen schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.
 3. Het kan het personeelsverloop verminderen doordat mensen een burn-out krijgen door blootstelling aan giftige stoffen.
 4. Het kan bedrijven geld besparen doordat er minder tijd verloren gaat, minder medische claims binnenkomen en minder werknemerscompensatie wordt betaald.
 5. Het kan de productiviteit verbeteren omdat werknemers minder vaak ongeplande pauzes nemen of minder vaak afwezig zijn als ze zich veilig voelen op het werk.
 6. Chemische veiligheid helpt de reputatie van uw bedrijf te beschermen en de geloofwaardigheid bij klanten en regelgevende instanties te handhaven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*