Het belang van PBM’s: waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nodig?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn essentieel voor elke baan waarbij men in contact komt met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Daartoe behoren chemicaliën, giftige stoffen, irriterende stoffen, besmettelijke ziekten, enzovoort. Zowel de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als de norm AS/NZS 4260 zijn gebaseerd op een hiërarchie van beheersingsmaatregelen om risico’s te beheersen. Zij erkennen dat PBM niet altijd praktisch of betaalbaar zijn in elke situatie. Daarom plaatsen zij persoonlijke beschermingsmiddelen onderaan in de hiërarchie als een laatste redmiddel nadat andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen zoals technische en administratieve controles. Hoewel persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bijna nooit de eerste verdedigingslinie tegen gevaren zouden moeten zijn, kunnen ze in sommige situaties toch een belangrijk onderdeel zijn van een algemene strategie om gevaren te beheersen. Laten we eens nader bekijken waarom persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) in sommige banen noodzakelijk zijn en hoe je de beste kunt vinden voor jouw behoeften.

Waarom zijn PBM’s nodig?

PBM’s zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen blootstelling aan gevaren, zowel chemische als besmettelijke. Ze zijn ontworpen om contact met de huid of de slijmvliezen van de ogen, neus, mond en oren te voorkomen. De belangrijkste redenen waarom persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) nodig zijn, zijn

Welke soorten PBM’s zijn er?

De verschillende soorten PBM’s zijn onder meer: –

  • Laboratoriumjassen, schorten en handschoenen: Worden gebruikt voor algemene werkzaamheden waarbij de mogelijkheid van contact met gevaarlijke stoffen bestaat.
  • Ademhalingstoestellen: Gebruikt wanneer technische middelen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet voldoende kunnen verminderen.
  • Gezichtsbeschermers: Gebruikt om de ogen, het gezicht en de mond te beschermen wanneer de mogelijkheid van spatten bestaat.
  • Gehoorbescherming: Gebruikt om lawaai te verminderen dat gehoorschade kan veroorzaken.
  • Veiligheidsschoeisel: Gebruikt om te beschermen tegen uitglijden, vallen en elektrische risico’s.
  • Overalls: Wordt gebruikt om de drager te beschermen tegen gevaren die niet kunnen worden beheerst door technische of administratieve controles.
  • Kappen: Gebruikt om de drager te beschermen tegen gevaren die niet kunnen worden beheerst door technische of administratieve controles.
  • Volledige lichaamspakken: Wordt gebruikt om de drager te beschermen tegen gevaren die niet kunnen worden beheerst door technische of administratieve controles.

Hoe vindt u de juiste PBM voor uw werk?

Het eerste wat u moet doen, is weten met welke gevaren u op uw werkplek te maken kunt krijgen. U kunt deze informatie op een aantal manieren vinden:

Lees het veiligheidsinformatieblad (MSDS): Het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de chemische stof waar je mee te maken hebt, geeft informatie over de gevaren die ermee verbonden zijn.

Vraag het de leverancier: Als u een chemische stof koopt van een leverancier, kunt u hen vragen naar de gevaren die ermee gepaard gaan.

Vraag het uw leidinggevende: Uw leidinggevende is mogelijk op de hoogte van de gevaren op uw werkplek.

Wat zijn technische maatregelen?

Technische maatregelen worden gebruikt om de blootstelling aan gevaren van chemische stoffen, besmettelijke ziekten en andere gevaren te beheersen. Meestal gaat het om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) in combinatie met technische maatregelen zoals ventilatie en afzuigsystemen.

Technische maatregelen: Deze zijn ontworpen om gevaren te verwijderen of te isoleren van werknemers. Voorbeelden zijn ventilatie- en afzuigsystemen, vacuümsystemen en plaatselijke afzuigsystemen.

Wat zijn administratieve maatregelen?

Administratieve maatregelen zijn bedoeld om de manier waarop het werk wordt gedaan te controleren en zo de blootstelling aan gevaren te verminderen. Voorbeelden zijn werkmethoden en -procedures, werkroosters en functieroulatie.

Administratieve maatregelen: Deze worden gebruikt om gevaren te beheersen die niet-chemische risico’s inhouden. Werkmethoden en -procedures, werkroosters en functieroulatie worden gebruikt om deze gevaren te beheersen.

Combineren van beheersmaatregelen: Waarbij PBM een rol spelen

Beheersmaatregelen worden gebruikt om de blootstelling aan gevaren van chemische stoffen, besmettelijke ziekten en andere gevaren te beheersen. Ze omvatten meestal het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) in combinatie met technische maatregelen zoals ventilatie en afzuigsystemen.

Technische maatregelen: Deze zijn ontworpen om gevaren te verwijderen of te isoleren van de werknemers. Voorbeelden zijn ventilatie- en afzuigsystemen, vacuümsystemen en plaatselijke afzuigsystemen.

Administratieve beheersingsmaatregelen: Deze worden gebruikt om gevaren te beheersen die niet-chemische risico’s inhouden. Werkmethoden en -procedures, werkroosters en functieroulatie worden gebruikt om deze gevaren te beheersen.

Laatste woorden

Hoewel het belangrijk is om het verschil te begrijpen tussen beheersmaatregelen en technische maatregelen, is het even belangrijk om te weten wanneer welk type maatregel moet worden gebruikt. Het is belangrijk om altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor de juiste taak te gebruiken. Het gebruik van de verkeerde PBM kan een gevaarlijke situatie nog erger maken. Helaas worden PBM’s vaak verkeerd begrepen en gaan mensen ervan uit dat het een allesomvattende oplossing is die kan worden gebruikt ongeacht het soort gevaar waarmee ze worden geconfronteerd. Dit is gewoon niet waar, en ze brengen zichzelf en anderen in gevaar als ze niet de juiste PBM’s voor hun werk gebruiken.

Posted in: PPE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*