Kwaliteitsveiligheidsopleiding voor uw werknemers: Een gids voor beginners

Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten van uw loopbaan. Zonder veiligheid brengen u en uw werknemers niet alleen uzelf in gevaar, maar ook de consumenten die u bedient. Een verkeerde veiligheidstraining kan leiden tot verwondingen en andere ernstige gevolgen.

Het is het beste om van een professional te leren voordat u uw werknemers gaat trainen. Een professional kan mogelijke problemen met uw trainingsmethoden identificeren en suggesties doen voor verbeteringen die voor alle betrokkenen gunstig zijn. Dit artikel geeft u een aantal ideeën over waar te beginnen als het gaat om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig zijn terwijl ze werken in uw bedrijf.

Wat veiligheidstraining is vereist

Veiligheidsopleidingen op de werkplek zijn verplicht in alle 50 staten. De meeste staten eisen dat werkgevers zowel algemene als specifieke training geven, met onderwerpen als ongevallenpreventie, eerste hulp en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Sommige staten eisen ook dat u uw werknemers traint in specifieke taken, zoals het gebruik van machines of het leren voorkomen van verwondingen door veelvoorkomende incidenten zoals brand.

Hoe bepaalt u wanneer werknemers een nieuwe cursus nodig hebben?

Veel staten raden werkgevers aan om elke drie jaar een risicobeoordeling uit te voeren voor elk van hun banen. Aan de hand van uw risicobeoordeling kunt u bepalen wanneer uw werknemers nieuwe lessen of opfriscursussen nodig hebben. Hoewel het uitvoeren van een risico-evaluatie veel tijd in beslag kan nemen, is het noodzakelijk om de veiligheid van uw werknemers te garanderen.

Wanneer moeten nieuwe lessen beginnen?

De lessen moeten beginnen kort nadat de vorige cursus is afgelopen. Het beste is om ze binnen zes maanden na de einddatum van de vorige cursus te laten plaatsvinden. Dit geeft uw werknemers die al bekend zijn met de oude stof de tijd om de nieuwe informatie te leren en in praktijk te brengen.

  Waarom veiligheidstraining belangrijk is?

  1. Een onjuiste veiligheidsopleiding kan leiden tot verwondingen en andere ernstige gevolgen
  2. Het is het beste om van een professional te leren voordat u uw werknemers traint
  3. Een professional kan potentiële problemen met uw trainingsmethoden identificeren
  4. Veiligheidstraining is belangrijk voor zowel klanten als werknemers

Hoe leidt u uw werknemers op een veilige manier op?

Het is van cruciaal belang de basisprincipes te kennen als het gaat om veiligheidstraining. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat uw werknemers de regels kennen en begrijpen wat ze betekenen. Zorg ervoor dat alle betrokkenen de veiligheidsrisico’s op uw werkplek begrijpen. Zorg vervolgens voor een opfriscursus nadat er veranderingen zijn doorgevoerd.

Overweeg het gebruik van een video of online training met interactieve inhoud die voor uw werknemers gemakkelijk te volgen is. Dit zorgt ervoor dat alle werknemers op dezelfde golflengte zitten als het erom gaat te begrijpen wat u van hen verwacht.  Een andere optie voor het opleiden van uw werknemers is het gebruik van checklists, zoals die te vinden zijn op de pagina Safety & Health Topics van de OSHA-website (https://www.osha.gov/SLTC/safetyandhealthtopics/) . Deze kunnen een gemakkelijk naslagwerk vormen voor de dingen die mensen op het werk moeten doen en zouden het ook gemakkelijker moeten maken voor mensen om te begrijpen wanneer er iets is veranderd sinds de laatste keer dat u hun veiligheidsdossier hebt gecontroleerd.

Veiligheidsopleidingen voor verschillende soorten bedrijven

Veiligheidstraining voor werkgevers verschilt naargelang het soort bedrijf dat zij zijn. Een bedrijf dat zich de diensten van een professionele trainer kan veroorloven, kan deze dienst gebruiken om werknemers op efficiëntere, effectievere manieren op te leiden.  Voor kleine en middelgrote bedrijven is het raadzaam om de veiligheidstraining zelf te doen. Op die manier hebt u controle over welke informatie wordt verspreid en kunt u uw lessen afstemmen op de behoeften van uw bedrijf.

Veiligheidstraining voor werknemers

In het algemeen is de veiligheidsopleiding voor werknemers tweeledig: opleiding en preventie. Opleiding omvat het informeren van uw werknemers over de risico’s van hun werk en hen leren hoe ze deze gevaren kunnen vermijden en hoe ze verwondingen in de eerste plaats kunnen voorkomen. Preventie houdt in dat uw werknemers leren hoe ze potentiële gevaren kunnen herkennen en hoe ze veilig kunnen werken, zodat ze niet voor ongevallen zoals uitglijden, struikelen of vallen komen te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*