Risicobeoordeling Machinerichtlijn: Wat is het?

Risicobeoordeling is een methode die organisaties kunnen gebruiken om het risico te bepalen dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. De organisatie kan dan controles invoeren om het risico dat die gebeurtenis zich voordoet, te verkleinen of zelfs tot een punt te brengen waarop zij zich comfortabel voelt met het risico. Een risicobeoordeling machinerichtlijn (RCVD) is een manier voor fabrikanten om aan te tonen hoeveel risico hun onderdelen inhouden en welke maatregelen zij hebben genomen om dat risico te beperken. Op die manier weet een ander bedrijf dat deze onderdelen koopt, hoeveel risico het gebruik ervan inhoudt. Het betekent ook dat leveranciers precies weten welke documentatie en informatie ze hun klanten over deze onderdelen moeten sturen, zodat iedereen die deze onderdelen koopt en verkoopt weet hoeveel risico dat met zich meebrengt. Als u nieuw bent in de productiesector, weet u misschien niet wat een RCVD is of waarom het belangrijk is. In dit blogartikel leggen we alles uit wat u moet weten over de risicobeoordelingsrichtlijn en waarom die van belang is als u bij de productie betrokken bent.

Wat is een RCVD?

Een risicobeoordelingsrichtlijn is een beoordeling van het risico van een individueel onderdeel. Het bevat informatie over de onderdelen van de fabrikant, evenals de bevindingen van de fabrikant over hoe veilig de onderdelen zijn om te gebruiken. Deze informatie wordt vervolgens naar de klant gestuurd. De Europese Commissie (EC) eist dat alle onderdelen die worden gebruikt in machines in de Europese Unie (EU) een RCVD hebben. In de Verenigde Staten is een RCVD vrijwillig.

Hoe werkt het RCVD?

Een leverancier analyseert de onderdelen die hij vervaardigt aan de hand van een risicobeoordeling. Vervolgens gebruikt hij een model van een risicobeoordelingsrichtlijn om zijn bevindingen vast te leggen. De leverancier stuurt het ingevulde document vervolgens samen met de onderdelen naar zijn klanten. De risicobeoordelingsrichtlijn is een document dat alle informatie bevat die een klant of leverancier over een onderdeel moet weten. Dit omvat een beschrijving van het onderdeel, hoeveel risico het inhoudt, en het proces dat de fabrikant heeft doorlopen om dat risico te bepalen. Dit model voor een risicobeoordelingsrichtlijn is een gestandaardiseerd formaat waarvan de EG verwacht dat alle leveranciers het gebruiken. Leveranciers moeten dit document gebruiken om hun bevindingen te documenteren, zodat alle klanten dezelfde informatie krijgen. Leveranciers moeten het ook kunnen gebruiken om hun bevindingen snel te documenteren.

De richtlijn risicobeoordeling

In de risicobeoordelingsrichtlijn wordt uitgelegd hoe een risicobeoordeling voor machineonderdelen moet worden uitgevoerd. Op die manier voert elke leverancier de risicobeoordeling op dezelfde manier uit en krijgen alle klanten dezelfde informatie. De risicobeoordelingsrichtlijn bevat informatie over hoe de risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, hoe de bevindingen moeten worden gedocumenteerd en wat er moet gebeuren als de onderdelen een te groot risico vormen. De risicobeoordelingsrichtlijn geeft specifieke instructies aan leveranciers over hoe zij de risicobeoordeling moeten uitvoeren. Ze geeft ook specifieke instructies aan klanten over wat ze van hun leveranciers moeten krijgen. Dit garandeert dat elke fabrikant dezelfde taal gebruikt en dat alle klanten dezelfde informatie ontvangen.

Waarom is de risicobeoordelingsrichtlijn belangrijk?

De richtlijn risicobeoordeling is belangrijk omdat erin staat hoe risico’s moeten worden vastgesteld. Ze geeft leveranciers ook specifieke instructies over welke informatie ze in de richtlijn voor risicobeoordelingsmachines moeten opnemen. De risicobeoordelingsrichtlijn vertelt leveranciers precies hoe ze hun risicobeoordeling moeten uitvoeren, zodat ze dat allemaal op dezelfde manier doen en afnemers consistente informatie krijgen van elke leverancier. Afnemers hebben ook een duidelijk idee van welke informatie zij van hun leveranciers moeten ontvangen.

Wie doet de risicobeoordeling?

De risicobeoordeling wordt uitgevoerd door een leverancier. Ze kan worden uitgevoerd door een interne werknemer of door een uitbestede leverancier. Alle leveranciers die machineonderdelen in hun machines gebruiken, moeten een risicobeoordeling van die onderdelen uitvoeren. Zij moeten hun bevindingen ook documenteren in een risicobeoordelingsrichtlijn voor machines. Leveranciers die deze onderdelen gebruiken, hoeven geen risicobeoordeling op deze onderdelen uit te voeren.

Hoeveel risico is te veel risico?

Dit hangt volledig af van het onderdeel en het bedrijf dat het vervaardigt. Er is geen universeel getal dat aangeeft dat er te veel risico is. In plaats daarvan moet een organisatie een risicobeoordeling van een onderdeel uitvoeren en dan beslissen of het onderdeel al dan niet wordt gebruikt. Als een bedrijf een onderdeel met een te hoog risico gebruikt, kan het twee ding en doen. Het kan controles uitvoeren om het risico te verminderen. Het kan het onderdeel ook vervangen door een onderdeel met een lager risico.

Afsluitende woorden: Takeaway

De risicobeoordelingsrichtlijn voor machines is een gestandaardiseerde manier voor leveranciers om risico’s over hun onderdelen te communiceren. Het is een must voor elk onderdeel dat wordt gebruikt in machines in de EU. Alle onderdelen die in de VS in machines worden gebruikt, worden vrijwillig gedocumenteerd. Deze risicobeoordelingsrichtlijn voor machines wordt gebruikt voor elk onderdeel met bewegende delen of stroom. Dit omvat computerapparatuur, transportbanden en pompen. Het helpt ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen een duidelijk inzicht hebben in de risico’s die aan het gebruik van het onderdeel zijn verbonden, en welke maatregelen zijn genomen om die risico’s te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*