Wat u moet weten over de Opito standaard voor veiligheid

Elk bedrijf dat denkt dat zijn toeleveringsketen even belangrijk is als zijn producten, moet nog eens goed nadenken. En snel. De risico’s van het betrekken van producten die niet aan de normen voldoen, nagemaakt zijn of zelfs onveilig zijn, zijn inmiddels welbekend en bekend – vraag het maar aan een willekeurig merk waarvan de reputatie de afgelopen jaren onherroepelijk beschadigd is door een veiligheidsschandaal. Bedrijven die grondstoffen, halffabricaten en eindproducten van leveranciers betrekken, moeten hun leveranciers daarom periodiek controleren en verificatienormen voor derden ontwikkelen om potentiële risico’s in het oog te houden. Dit artikel geeft u een inleiding over de Opito standaard voor veiligheid over operationele waardeketens (of SVOC’s) – een standaard gebaseerd op de Occupational Health and Safety beoordelingsnormen voor fabrikanten en leveranciers (OHSAS 18001), ook bekend als Best Practice Operational Safety Management.

Wat is de Opito standaard voor veiligheid?

De Operational Value Chain Security (Opito)-norm werd gecreëerd door de International Supply Chain Security Council (ISCC) om bedrijven te helpen bij het identificeren van kritieke operationele risico’s in hun toeleveringsketens. De norm is een wereldwijde standaard voor de veiligheid van de toeleveringsketen die in samenwerking met de VN en de International Supply Chain Council tot stand is gekomen. Hij is gebaseerd op OHSAS 18001, de wereldwijd aanvaarde norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. De norm wordt gebruikt door meer dan 80 organisaties in 16 landen, waaronder Unilever, H&M, en andere grote bedrijven. De norm omvat een reeks beste praktijken voor de beveiliging van de toeleveringsketen en risicobeheer, zoals beveiligingsaudits, opleiding van leveranciers, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het beperken van operationele risico’s.

Waarom is operationele veiligheid belangrijk voor toeleveringsketens?

Operationele beveiliging is een essentieel onderdeel van de beveiliging van toeleveringsketens. Het is het proces van het beheren van operationele risico’s in alle bedrijfsactiviteiten, waaronder inkoop en levering, productie, transport en distributie van goederen. Het belang van operationele veiligheid kan niet genoeg worden benadrukt. Bevoorradingsketens zijn complexe operaties waarbij grondstoffen worden ingekocht, halffabrikaten en eindproducten worden vervaardigd en vervoerd naar distributiecentra en magazijnen waar ze vervolgens worden verkocht en geleverd aan klanten. Zoals u ziet, zijn er veel zwakke punten in deze operaties die een bedrijf vatbaar kunnen maken voor fraude, diefstal of zelfs sabotage. Daarom is het belangrijk dat bedrijven een beveiligingsplan hebben voor alle aspecten van hun supply chain-activiteiten.

Het belang van risicobeoordeling bij de beveiliging van de toeleveringsketen

Risicobeoordeling is de eerste stap in het beveiligingsbeheer van de toeleveringsketen. Risicobeoordeling houdt in dat alle kwetsbare punten in een toeleveringsketen worden geïdentificeerd en dat wordt bepaald welk type risico ze vormen. Sommige van deze risico’s kunnen inherent zijn aan een bepaalde bevoorradingsketen, andere kunnen het gevolg zijn van slechte beheerspraktijken. Hoe dan ook, het is belangrijk de potentiële risico’s van een bepaalde operatie te begrijpen en ze zoveel mogelijk te beperken. De soorten risico’s die moeten worden beoordeeld zijn onder meer:

 • Financiële risico’s (bv. witwassen van geld, fraude, of misbruik van cadeau- of beloningsprogramma’s)
 • Risico’s voor de reputatie (bv. schade aan het merkimago of schandaal)
 • Fysieke risico’s (bv. diefstal van goederen of intellectuele eigendom)
 • Cyberbeveiligingsrisico’s (bv. verstoring van activiteiten door cyberaanvallen)
 • Juridische risico’s (bv. overtreding van wet- en regelgeving)
 • Risico’s op verstoring van de toeleveringsketen (bv. ongeplande verstoringen van de activiteiten)

Het definiëren van “operationeel” in de Opito standaard.

Een van de grootste uitdagingen bij het creëren van een algemene standaard voor de beveiliging van de toeleveringsketen is het definiëren van de termen die in de standaard zelf worden gebruikt – termen zoals “operationeel” en “toeleveringsketen”. De term “operationeel” wordt in de norm gebruikt om het beheer van de veiligheids-, gezondheids- en beveiligingsfuncties in de waardeketen aan te duiden met een focus op het ontwerp van het werk om risico’s te voorkomen en ervoor te zorgen dat de werknemers veilig en beveiligd zijn. De norm richt zich op negen functies van operationeel beheer:

 • Ontwerp van het werk
 • Gezondheidsen veiligheidsbeheer
 • Veiligheidsmanagement
 • Risicobeheersing
 • Crisisbeheer
 • Informatiebeveiliging
 • Privacy en gegevensbescherming
 • Beheer van personele middelen
 • Sociale verantwoordelijkheid

Belangrijkste vereisten van de Opito-norm

Bedrijfscontinuïteitsbeheer – Bedrijven moeten over eenplan beschikken om crises, natuurrampen of andere verstoringen van de bedrijfsvoering het hoofd te bieden.

Integriteit van bedrijfsinformatie – Het is belangrijk om gegevens en privacy te beschermen in een digitaal tijdperk.

Beheer van zakenpartners – Ondernemingen moeten weten met wie zij zaken doen en een plan hebben voor het geval dat een zakenpartner de activiteiten verstoort.

Ontwerp van het werk – Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten zo zijn opgezet dat de risico’s tot een minimum worden beperkt.

Beheer van gezondheid en veiligheid – Ondernemingen moeten de veiligheid van de werknemers bij alle activiteiten waarborgen.

Informatiebeveiliging – Ondernemingen dienen gevoelige gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze niet worden misbruikt.

Privacy en gegevensbescherming – Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat op de juiste wijze met klantengegevens wordt omgegaan en dat de privacywetgeving wordt nageleefd.

Risicobeheer – Ondernemingen moeten risico’s identificeren en beperken op elk niveau van de activiteiten.

Beheer van de toeleveringsketen – Ondernemingen moeten een doeltreffend plan hebben om hun toeleveringsketen te beheren.

Lees meer

Dit artikel heeft u een inleiding gegeven tot de Opito standaard voor veiligheid over operationele waardeketens. Het is belangrijk voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun supply chains veilig zijn en dat ze risico’s zo veel mogelijk beperken. Om dit te doen, is het belangrijk om een veiligheidsplan te hebben voor alle aspecten van de supply chain operaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*